Tìm kiếm

APEC 2017: Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh tiếp Ngoại trưởng Hoa Kỳ Rex Tillerson

11/11/2017 10:53

Sáng 11/11/2017, tại thành phố Đà Nẵng, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Rex Tillerson. Ảnh: TTXVN [Download]

APEC 2017: Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh tiếp Ngoại trưởng Hoa Kỳ Rex Tillerson

11/11/2017 10:53

Sáng 11/11/2017, tại thành phố Đà Nẵng, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Rex Tillerson. Ảnh: TTXVN [Download]

APEC 2017: Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh tiếp Ngoại trưởng Hoa Kỳ Rex Tillerson

11/11/2017 10:52

Sáng 11/11/2017, tại thành phố Đà Nẵng, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Rex Tillerson. Ảnh: TTXVN [Download]

APEC 2017: Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh tiếp Ngoại trưởng Hoa Kỳ Rex Tillerson

11/11/2017 10:52

Sáng 11/11/2017, tại thành phố Đà Nẵng, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Rex Tillerson. Ảnh: TTXVN [Download]

APEC 2017: Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh tiếp Ngoại trưởng Hoa Kỳ Rex Tillerson

11/11/2017 10:51

Sáng 11/11/2017, tại thành phố Đà Nẵng, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Rex Tillerson. Ảnh: TTXVN [Download]

APEC 2017: Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh tiếp Ngoại trưởng Hoa Kỳ Rex Tillerson

11/11/2017 10:51

Sáng 11/11/2017, tại thành phố Đà Nẵng, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Rex Tillerson. Ảnh: TTXVN [Download]