Tìm kiếm

APEC 2017: Lễ tiễn chính thức Thủ tướng Campuchia Samdech Hun Sen

11/11/2017 12:35

[11/11/2017 12:35:38] Sáng 11/11/2017, tại Sân bay quốc tế Đà Nẵng diễn ra Lễ tiễn chính thức Thủ tướng Campuchia Samdech Techo Hun Sen cùng đoàn đại biểu cấp cao tham dự Tuần lễ Cấp cao APEC 2017 tại thành phố Đà Nẵng. Ảnh: TTXVN [Download]

APEC 2017: Lễ tiễn chính thức Thủ tướng Campuchia Samdech Hun Sen

11/11/2017 12:35

[11/11/2017 12:35:01] Sáng 11/11/2017, tại Sân bay quốc tế Đà Nẵng diễn ra Lễ tiễn chính thức Thủ tướng Campuchia Samdech Techo Hun Sen cùng đoàn đại biểu cấp cao tham dự Tuần lễ Cấp cao APEC 2017 tại thành phố Đà Nẵng. Ảnh: TTXVN [Download]

APEC 2017: Lễ tiễn chính thức Thủ tướng Campuchia Samdech Techo Hun Sen

11/11/2017 12:33

[11/11/2017 12:33:57] Sáng 10/11/2017, tại Sân bay quốc tế Đà Nẵng diễn ra Lễ tiễn chính thức Thủ tướng Campuchia Samdech Techo Hun Sen cùng đoàn đại biểu cấp cao tham dự Tuần lễ Cấp cao APEC 2017 tại thành phố Đà Nẵng. Ảnh: TTXVN [Download]

APEC 2017: Lễ tiễn chính thức Thủ tướng Campuchia Samdech Hun Sen

11/11/2017 12:33

[11/11/2017 12:33:18] Sáng 11/11/2017, tại Sân bay quốc tế Đà Nẵng diễn ra Lễ tiễn chính thức Thủ tướng Campuchia Samdech Techo Hun Sen cùng đoàn đại biểu cấp cao tham dự Tuần lễ Cấp cao APEC 2017 tại thành phố Đà Nẵng. Trong ảnh: Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ tiễn đoàn tại Sân bay quốc tế Đà Nẵng. Ảnh: TTXVN [Download]

APEC 2017: Lễ tiễn chính thức Thủ tướng Campuchia Samdech Hun Sen

11/11/2017 12:32

[11/11/2017 12:32:40] Sáng 11/11/2017, tại Sân bay quốc tế Đà Nẵng diễn ra Lễ tiễn chính thức Thủ tướng Campuchia Samdech Techo Hun Sen cùng đoàn đại biểu cấp cao tham dự Tuần lễ Cấp cao APEC 2017 tại thành phố Đà Nẵng. Trong ảnh: Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ (giữa) tiễn đoàn tại Sân bay quốc tế Đà Nẵng. Ảnh: TTXVN [Download]

APEC 2017: Lễ tiễn chính thức Thủ tướng Campuchia Samdech Hun Sen

11/11/2017 12:31

[11/11/2017 12:31:01] Sáng 11/11/2017, tại Sân bay quốc tế Đà Nẵng diễn ra Lễ tiễn chính thức Thủ tướng Campuchia Samdech Techo Hun Sen cùng đoàn đại biểu cấp cao tham dự Tuần lễ Cấp cao APEC 2017 tại thành phố Đà Nẵng. Ảnh: TTXVN [Download]

APEC 2017: Lễ tiễn chính thức Thủ tướng Campuchia Samdech Techo Hun Sen

11/11/2017 12:30

[11/11/2017 12:30:10] Sáng 11/11/2017, tại Sân bay quốc tế Đà Nẵng diễn ra Lễ tiễn chính thức Thủ tướng Campuchia Samdech Techo Hun Sen cùng đoàn đại biểu cấp cao tham dự Tuần lễ Cấp cao APEC 2017 tại thành phố Đà Nẵng. Trong ảnh: Đại diện Bộ Ngoại giao tiễn đoàn đại biểu cấp cao Campuchia tham dự Tuần lễ Cấp cao APEC 2017 tại thành phố Đà Nẵng. Ảnh: TTXVN [Download]

APEC 2017: Lễ tiễn chính thức Thủ tướng Campuchia Samdech Techo Hun Sen

11/11/2017 12:29

[11/11/2017 12:29:49] Sáng 11/11/2017, tại Sân bay quốc tế Đà Nẵng diễn ra Lễ tiễn chính thức Thủ tướng Campuchia Samdech Techo Hun Sen cùng đoàn đại biểu cấp cao tham dự Tuần lễ Cấp cao APEC 2017 tại thành phố Đà Nẵng. Ảnh: TTXVN [Download]

APEC 2017: Lễ tiễn chính thức Thủ tướng Campuchia Samdech Techo Hun Sen

11/11/2017 12:29

[11/11/2017 12:29:15] Sáng 11/11/2017, tại Sân bay quốc tế Đà Nẵng diễn ra Lễ tiễn chính thức Thủ tướng Campuchia Samdech Techo Hun Sen cùng đoàn đại biểu cấp cao tham dự Tuần lễ Cấp cao APEC 2017 tại thành phố Đà Nẵng. Trong ảnh: Đại diện Bộ Ngoại giao tiễn đoàn đại biểu cấp cao Campuchia tham dự Tuần lễ Cấp cao APEC 2017 tại thành phố Đà Nẵng. Ảnh: TTXVN [Download]

APEC 2017: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm việc với Thủ tướng Campuchia Hun Sen

11/11/2017 09:32

Sáng 11/11/2017, tại Đà Nẵng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm việc với Thủ tướng Chính phủ Hoàng gia Campuchia Samdech Techo Hun Sen, trong khuôn khổ Tuần lễ Cấp cao APEC 2017. Ảnh: TTXVN [Download]

APEC 2017: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm việc với Thủ tướng Campuchia Hun Sen

11/11/2017 09:32

Sáng 11/11/2017, tại Đà Nẵng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm việc với Thủ tướng Chính phủ Hoàng gia Campuchia Samdech Techo Hun Sen, trong khuôn khổ Tuần lễ Cấp cao APEC 2017. Ảnh: TTXVN [Download]

APEC 2017: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm việc với Thủ tướng Campuchia Hun Sen

11/11/2017 09:32

Sáng 11/11/2017, tại Đà Nẵng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm việc với Thủ tướng Chính phủ Hoàng gia Campuchia Samdech Techo Hun Sen, trong khuôn khổ Tuần lễ Cấp cao APEC 2017. Ảnh: TTXVN [Download]

APEC 2017: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm việc với Thủ tướng Campuchia Hun Sen

11/11/2017 09:31

Sáng 11/11/2017, tại Đà Nẵng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm việc với Thủ tướng Chính phủ Hoàng gia Campuchia Samdech Techo Hun Sen, trong khuôn khổ Tuần lễ Cấp cao APEC 2017. Ảnh: TTXVN [Download]